Plavecký klub Marlin vznikol v roku 2010. Hlavným zameraním plaveckého klubu je organizovať a vykonávať plavecké výcviky pre deti a dospelých a tým odstraňovať plaveckú negramotnosť v regióne mesta Trenčín. IČO klubu je 42149258. 

Plavecké výcviky u nás rozdeľujeme do 3 etáp: plavecká škôlka, základný a zdokonaľovací výcvik. Plávať začíname s deťmi od 4 rokov. Počas výcviku sa deti naučia adaptovať na vodné prostredie, vydychovať do vody, orientovať sa nad aj pod hladinou vody, splývať v polohe na prsiach a na chrbáte, skoky do vody, základné plavecké lokomócie dvoch plaveckých spôsobov znak a kraul s pomocou plaveckých pomôcok. Pokročilejšie deti sa postupne učia zdokonaľovať plaveckú techniku všetkých plaveckých spôsobov, štartov a obrátok. Všetky výcviky sú pod vedením kvalifikovaných trénerov/inštruktorov plávania (diplomovaný tréner, tréner I.,II. triedy, inštruktor plávania). Každé dieťa je individualita, a preto sa snažíme pristupovať citlivým, individuálnym prístupom s ohľadom na ich schopnosti tak, aby sa na plávanie vždy tešili.