Plavecká škôlka je určená pre deti vo veku 4-6 rokov. Jej cieľom je odstrániť strach detí z vody, hravou formou učiť deti základné plavecké zručnosti ako sú dýchanie, splývanie na prsiach a na chrbáte, znakové a kraulové kopanie, jednoduché skoky do vody, orientácia pod vodou. Deti sa učia koordinovať pohyby vo vode, získavajú kladný vzťah k vodnému prostrediu.

Dĺžka výcvikovej  hodiny: 45 minút

Počet hodín: 16

Dni výcviku: 1.skupina - utorok 17.00 - 17.45 hod.

                  2.skupina - streda 17.00 - 17.45 hod.

 Cena za výcvik je 130 EUR. Súrodenecká zľava je 10%.